Razem zwyciężymy raka Mapa strony

Co warto wiedzieć. Niedokrwistość w chorobie nowotworowej.

Niedokrwistość towarzysząca nowotworom jest jednym z najczęstszych powikłań – występuje u około 30% chorych w chwili ustalenia rozpoznania oraz dotyczy przynajmniej 60% chorych poddawanych leczeniu.Istnieją dwa podstawowe cele leczenia chorych na nowotwory – pierwszym jest uzyskanie wyleczenia lub osiągnięcie długotrwałego przeżycia, a drugim jest umożliwienie chorym możliwie najlepszego poziomu sprawności fizycznej i psychicznej oraz stworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu normalnemu lub zbliżonemu do obserwowanego u osób zdrowych. Lekarz powinien pamiętać o obu zadaniach – powinien skutecznie leczyć i jednocześnie podejmować działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości życia chorych. Chorzy na nowotwory powinni również posiadać wiadomości na temat istoty choroby i leczenia oraz mieć świadomość powikłań związanych z nowotworem i przeciwnowotworowym postępowaniem.
 
Niedokrwistość towarzysząca nowotworom jest jednym z najczęstszych powikłań – występuje u około 30% chorych w chwili ustalenia rozpoznania oraz dotyczy przynajmniej 60% chorych poddawanych leczeniu, przy czym może mieć różne nasilenie. Niedokrwistość może mieć wiele przyczyn, które wyznaczają sposoby postępowania. Najważniejszym problemem jest ścisły związek niedokrwistości z jakością życia chorych, która może ulec pogorszeniu w związku z objawami niedokrwistości (np. duszność, łatwe występowanie zmęczenia, bicie serca, brak apetytu, zaburzenia snu). Ważne jest zatem wczesne wykrywanie niedokrwistości oraz określanie przyczyn i podejmowanie odpowiedniego leczenia. Znaczenie właściwego rozpoznawania i postępowania w niedokrwistości u chorych na nowotwory jest również związane z niekorzystnym wpływem, jaki ma niedokrwistość na skuteczność niektórych metod leczenia przeciwnowotworowego (szczególnie – gorszy efekt radioterapii).
 
Poradnik pt.: „CO warto wiedzieć. Niedokrwistość w chorobie nowotworowej” spełni ważną rolę i dostarczy chorym wiarygodnych informacji, które – z kolei – zmniejszą poczucie zagrożenia i pomogą w lepszej współpracy chorych z lekarzami, pielęgniarkami oraz zmniejszy narażenie na korzystanie z informacji o niekonwencjonalnych metodach postępowania, które niejednokrotnie mogą niekorzystnie wpływać na rokowanie.
 
Wszystkim Czytelnikom życzę osiągnięcia sukcesu podczas pokonywania wyzwań związanych z chorobą,
 
Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Bezpłatny poradnik "Co warto wiedzieć. Niedokrwistość w chorobie nowotworowej" do pobrania na stronie Programu Edukacji Onkologicznej oraz aplikacji mobilnej ONKOTEKA.


Dołącz do nas na FacebookŻyj razem z nami, zaprzyjaźnij się, śledź najnowsze informacje...

Nasi partnerzy

Napisz do nas