Razem zwyciężymy raka Mapa strony

Co warto wiedzieć. Immunoterapia.

Poradnik przedstawia możliwe zastosowania immunoterapii, a dzięki jej odpowiedniemu wykorzystaniu zwiększenie szanse chorych.Jednym z najważniejszych osiągnięć onkologii w ostatnich kilku latach było wprowadzenie do klinicznej praktyki metod leczenia, które wykorzystują możliwości oddziaływania na mechanizmy układu odpornościowego. Wymienione metody są określane nazwą immunoterapii. Immunoterapia nie jest całkowicie nową metodą leczenia – już w latach 80. i 90. ubiegłego wieku rozpoczęto stosowanie różnych metod pobudzania lub modyfikowania mechanizmów układu odpornościowego, ale uzyskiwane wyniki nie były zadowalające.

Dopiero postęp w zakresie zrozumienia złożonych mechanizmów immunologicznego nadzoru w organizmie ludzkim, jaki dokonał się w ostatnim czasie, pozwolił opracować nowe leki o działaniu na układ odporności. Wspomniane leki pozwoliły uzyskać bardzo istotną poprawę wyników leczenia chorych na kilka nowotworów (np. czerniak). Ważne jest to, że często znalazły zastosowanie w sytuacjach ograniczonych możliwości dotychczasowego leczenia. Immunoterapia stale rozwija się i każdy rok przynosi nowe zastosowania. Bardzo cenna – z punktu widzenia chorych – jest długotrwałość korzyści, jakie mogą być następstwem immunoterapii (odpowiedzi na leczenie trwają zwykle przez wiele miesięcy, a w niektórych przypadkach są dłuższe). Wskaźniki jakości życia chorych, którzy uzyskują odpowiedzi na immunoterapię, są zwykle lepsze niż u osób poddawanych tradycyjnej chemioterapii.

Niezwykle istotne jest prawidłowe kwalifikowanie chorych do immunoterapii oraz właściwe nadzorowanie procesu leczenia – immunoterapia cechuje się występowaniem bardzo charakterystycznych działań niepożądanych, które – na szczęście – rozpoznane wcześnie i prawidłowo leczone nie powinny być przyczyną przerwania terapii u większości chorych. Wartość obecnego poradnika wynika z wyjaśnienia istoty immunoterapii oraz – przede wszystkim – przedstawienia możliwych działań ubocznych i sposobów właściwego postępowania. Poradnik przedstawia możliwe zastosowania, ale należy pamiętać o stałym rozwoju immunoterapii i możliwości pojawienia się nowych wskazań – obecny poradnik będzie wymagał stałego aktualizowania z wzbogaceniem informacji.

Zwiększenie szans chorych będzie z pewnością możliwe dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu immunoterapii. Jestem przekonany, że przyszłość przeciwnowotworowego leczenia jest związana z kojarzeniem immunoterapii z innymi metodami postępowania.

 

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Bezpłatny poradnik "Co warto wiedzieć. Immunoterapia." do pobrania na stronie Programu Edukacji Onkologicznej oraz aplikacji mobilnej ONKOTEKA


Dołącz do nas na FacebookŻyj razem z nami, zaprzyjaźnij się, śledź najnowsze informacje...

Nasi partnerzy

Napisz do nas